รับ"บรรจุถังดับเพลิง"ทุกชนิด บริการรับ-ส่ง ในกรุงเทพฯและปริมณฑลถึงที่ การบรรจุได้มาตรฐานและมีรับประกันหลังการบริการ

ราคาเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

1. ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 2 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 3XX บาท

2. ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 5 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 3XX บาท

3. ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 4XX บาท

4. ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 4XX บาท

5. ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 20 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 5XX บาท

ถังดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย

1. ถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 2 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 3XX บาท

2. ถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหยขนาด 5 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 9XX บาท

3. ถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหยขนาด 10 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 1,XXX บาท

4. ถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหยขนาด 15 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 2,XXX บาท

5. ถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหยขนาด 20 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 3,XXX บาท

ถังดับเพลิง ชนิดเคมีสูตรน้ำ Water Mist

1. ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำ ขนาด 10 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 1,XXX บาท

2. ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำ ขนาด 15 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 2,XXX บาท

ถังดับเพลิง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

1. ถังดับเพลิงซีโอทู ขนาด 10 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 4XX บาท

2. ถังดับเพลิงซีโอทู ขนาด 15 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 5XX บาท

ถังดับเพลิง ชนิดโฟม

1. ถังดับเพลิงโฟม ขนาด 9 ลิตร หรือ  20 ปอนด์ เริ่มต้นที่ 7XX บาท

หมายเหตุ ราคาขึ้นกับระยะทางหากเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดราคาอาจปรับเปลี่ยนตามระยะทาง