รับ"เติมน้ำยาเคมีดับเพลิง" เริ่มต้นที่ 300 บาท 

บริการรับและจัดส่งฟรี สำหรับบริการการรับเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง เติมถังดับเพลิงในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) เมื่อเติมน้ำยาเคมีดับเพลิงจำนวน 5 ถังขึ้นไป พื้นที่ต่างจังหวัด มีค่าบริการรับและจัดส่ง สำหรับการใช้บริการเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง เติมถังดับเพลิง จังหวัดอยุธยา ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี สมุทรสาคร ฯลฯ

ราคาเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

1. ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 2 ปอนด์

2. ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 5 ปอนด์

3. ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์

4. ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์

5. ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 20 ปอนด์ 

ราคาเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย

1. ถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 2 ปอนด์

2. ถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหยขนาด 5 ปอนด์

3. ถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหยขนาด 10 ปอนด์ 

4. ถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหยขนาด 15 ปอนด์ 

5. ถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหยขนาด 20 ปอนด์ 

ราคาเติมดับเพลิง ชนิดเคมีสูตรน้ำ Water Mist

1. ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำ ขนาด 10 ปอนด์ 

2. ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำ ขนาด 15 ปอนด์

ราคาเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

1. ถังดับเพลิงซีโอทู ขนาด 10 ปอนด์

2. ถังดับเพลิงซีโอทู ขนาด 15 ปอนด์ 

ราคาเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดโฟม

1. ถังดับเพลิงโฟม ขนาด 9 ลิตร หรือ  20 ปอนด์

หมายเหตุ ราคาขึ้นกับระยะทางหากเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดราคาอาจปรับเปลี่ยนตามระยะทาง