พี.บี. ไฟร์ เทรดดิ้ง 

       เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย ถังดับเพลิง สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ทั้งภายนอก และภายในอาคาร เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศซึ่งได้รับ มาตรฐาน อุตสาหกรรม มอก.332-2537และสินค้านำเข้ามาตรฐานสากลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น CE, UL, FM APPROVED, DIN NFPA, EN และอื่นๆ และให้ได้เลือกสรร อีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีอายุการใช้งานนานแล้ว แต่ขาดการตรวจสภาพ รับให้คำปรึกษาด้านการติดตั้งอุปกรณ์   ความปลอดภัยต่างๆ ทั้งนี้เรา  ยังมีทีมงานที่มีความชำนาญงานด้านความปลอดภัย สามารถอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้อง และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ พี.บี.ไฟร์ เทรดดิ้ง จะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการและปรับปรุงมาตรฐานต่างๆยิ่งๆขึ้นไปเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกท่าน และก้าวสู่ความเป็นผู้นำ  ด้านความปลอดภัยต่อไป