SUCTION FITTING


หมวด "ข้อต่อดับเพลิง"

อุปกรณ์ข้อต่อท่อดูดน้ำสำหรับปั๊มดับเพลิง

ประกอบด้วย

ท่อดูดน้ำตัวหนอน ขนาด(2.5", 3", 3.5", 4", 6")นิ้ว  ยาว 6, 9, 12 ฟุต 

ข้อต่อท่อดูด ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

ตะแกรงกรองผง(อลูมิเนียม, ทองเหลือง)

ฟุตวาล์ว

ข้อต่อดับเพลิง1

อุปกรณ์ข้อต่อท่อดับเพลิง

- P0051 ข้อต่อพันสายดับเพลิงสวมเร็ว มีขนาด 1.5"x1.5", 1.5"x2.5", 2.5"x2.5" ชนิดทองเหลืองและอลูมิเนียม, ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

- P0052 ฝาปิดข้อต่อทางจ่ายน้ำตัวผู้สวมเร็ว มีขนาด 1.5", 2.5" ชนิดทองเหลือง, ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม, พลาสติกสีแดง

- P0053 ฝาปิดข้อต่อหัวรับน้ำตัวเมียสวมเร็ว มีขนาด 2.5" ชนิดทองเหลือง, ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

- P0054-55 ข้อต่อเกลียวใน หูเดี่ยว,สองหู มีขนาด 1.5"x2.5" และ 2.5x2.5" ทองเหลือง หรือทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

- P0056 ข้อต่อทางจ่ายน้ำหูเดียว มีขนาด 1.5", 2.5" ชนิดทองเหลือง, ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

- P0057-58 แองเกิ้ลวาล์ว มีขนาด 1.5", 2.5" ชนิดทองเหลือง, ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ชนิดเกลียวหรือหน้าแปลน

ข้อต่อดับเพลิง2

- P0059 ข้อต่อสวมเร็วตัวผู้สองด้าน มีขนาด 1.5"x1.5", 2.5"x2.5" ชนิดทองเหลืองและอลูมิเนียม, ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

- P0060 นิปเปิ้ล เกลียวแป๊บxเกลียวหยาบ มีขนาด 2.5" ชนิดทองเหลือง, ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

- P0061 ข้อลดนิปเปิ้ล 2.5" ทองเหลือง หรือทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

- P0062 ข้อลดท่อดูด

- P0063 ข้อลดสวมเร็ว 1.5"(ตัวผู้) x 2.5" (ตัวเมีย)

- P0064 ข้อลดสวมเร็ว 1.5"(ตัวเมีย) x 2.5" (ตัวผู้)

- P0065 ข้อต่อสวมเร็วตัวเกลียวใน และ P0066 ข้อต่อสวมเร็วตัวผู้เกลียวนอก 

หัวฉีดดับเพลิง

อุปกรณ์หัวฉีดดับเพลิง

- P0071 หัวฉีีดสายดับเพลิง Hose Reel ขนาด 3/4" และ 1" ชนิดทองเหลืองและอลูมิเนียม, ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

- P0072 หัวฉีดปรับฝอยเกลียวใน มีขนาด 1.5" และ 2.5" ชนิดทองเหลือง หรือทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

- P0073 หัวฉีดปรับฝอยสวมเร็วตัวผู้ ขนาด 2.5" ชนิดทองเหลือง หรือทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 

- P0074 หัวฉีดปรับฝอยสวมปลายด้ามจับ มีขนาด 1.5"และ2.5"ชนิดทองเหลืองหรือ ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

- P0075 หัวฉีดแบบคันโยก 3 จังหวะ มีขนาด 1.5"และ2.5" ชนิดทองเหลืองหรือ ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

- P0076 หัวฉีดSparyแบบหน้าจาน มีขนาด 2.5" ชนิดทองเหลือง

- P0077 หัวฉีดม่านน้ำ และ P0078 หัวฉีดด้ามปืน Protek มีขนาด 1.5"และ2.5" 


อุปกรณ์ข้อต่อท่อดับเพลิงและสายดับเพลิง

- P0111 หัวแกละ ทางออกเกลียวหยาบ ขนาด 4"x4"x4"

- P0112 หัวแกละ ทางออกเกลียวหยาบ ขนาด 2.5"x2.5"x2.5"

- P0113 หัวแกละ ทางออกเกลียวหยาบ ขนาด 4"x2.5"x2.5"

- P0114 หัวแกละ ทางออกเกลียวแป๊บ ขนาด 4"x2.5"x2.5"

- P0115 หัวรับน้ำ ขนาด 4"x2.5"x2.5" พร้อมฝาปิด

- P0116 ข้อแยก 3 ทางตัววาย มีวาล์วเปิด-ปิด ขนาด 2.5"x2.5"x2.5"

- P0117 ข้อแยก 3 ทางตัววายเกลียวหยาย  ขนาด 4"x2.5"x2.5"