DRY CHEMICAL EXTINGUISHER

ถังดับเพลิงเคมีแห้ง

 ขนาด 2, 5, 10, 15,20, 50,110 ปอนด์ 

หมวด "ถังดับเพลิง"

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 

ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A, B และ C

ลักษณะเด่น ใช้งานง่ายและปลอดภัย : เพียงดึงสลักบริเวณมือจับหันหัวฉีดหรือจับปลายสายฉีดให้ตรงตำแหน่งฐานของไฟจากนั้น สามารถบีบมือจับเพื่อฉีดใช้งานได้ทันที เป็นเครื่องดับเพลิงอเนกประสงค์ที่ใช้ได้กับไฟทั่ง ประเภท A, Bและ C ผงเคมีดับเพลิงไม่เป็นอันตรายและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมใช้ได้ทั้ง ในโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน โรงแรม ที่อยู่อาศัยฯลฯมีหลายรุ่น หลายขนาด ให้เลือกตามลักษณะของการใช้งาน มีมาตรวัดแรงดัน : ตรวจสอบสภาพเครื่องได้ง่ายเข็มในมาตรวัดจะชี้อยู่ในโซนสีเขียวเมื่อเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อายุการใช้งานยาวนาน : ตัวถังผลิตจากเหล็กขาวขึ้น รูปคุณภาพสูง (SPCEN) มาตรฐาน JIS เคลือบสารIron Phosphateกันสนิมช่วยให้ตัวถังมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น สีพ่นปลอดสารพิษ : ใช้สีพ่นระดับ toy grade ที่ปลอดภัยจากสารโลหะหนักผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHsและ EN71


CLEAN AGENT EXTINGUISHER

ถังดับเพลิงฺBF2000

ขนาด 2, 5, 10, 15,20, 50,110 ปอนด์ 

ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย 

ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A, B และ C

รายละเอียดผลิตภัณฑ์: ตัวน้ำยาเป็นก๊าสเหลวระเหย ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่กัดกร่อน ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อในการนำไฟฟ้า และไม่ทิ้งคราบสกปรกหลังการฉีดทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อสิ่งของต่างๆ จึงเหมาะใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ น้ำยาได้รับมาตรฐาน สามารถดับเพลิงได้ทุกชนิด (Class A, B, C) มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน 

เหมาะสำหรับติดตั้ง: สถานที่ที่เน้นเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ เช่น อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเซิรฟเวอร์ ห้องควบคุมไฟฟ้า ห้องแลป ห้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และไลน์การผลิตที่มีเครื่องจักรมูลค่าสูง

Fireade2000 EXTINGUISHER

Fireade2000

ขนาด 2, 5, 10, 15,20, 50 ปอนด์ 

ถังดับเพลิงFireade2000

สามารถดับไฟ Class A, B, C, D และ K ได้ 

สามารถยับยั้งการประทุซ้ำของเพลิงได้อย่างถาวร สามารถทำให้วัสดุที่เกิดเพลิงไหม้ลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว เมื่อผสมกับน้ำจะเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ตกตะกอน หรือแยกตัว ใช้หลักการดับเพลิงโดยซึมเข้าสู่ผิวโมเลกุลของเชื้อเพลิง สามารถตอบสนองทันทีต่อควันดำเพื่อลดสารพิษ และช่วยให้สามารถมองเห็นได้ดีขึ้นไม่กัดกร่อนหรือทำลายพื้นผิววัสดุหรือภาชนะที่น้ำยาสัมผัสโดน จุลชีพสามารถย่อยสลายได้ 100% ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถลดสารพิษ และไอระเหยของไฟ Class B ได้ดี ไม่จำกัดอายุการใช้งานของสารดับเพลิง แม้จะผสมกับน้ำแล้วก็ตาม ได้การรับรองมาตรฐานสารดับเพลิงจากสถาบัน UL และ ULC ได้รับการรับรองมาตรฐานสารดับเพลิงด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงสุด (WGK1/TUV) มีใบรับรองจากผู้ผลิตว่าสารดับเพลิงใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน ไม่เสื่อมคุณภาพ

CARBONDIOXIDE EXTINGUISHER

ถังดับเพลิงCO2

ขนาด 5, 10, 15,20(UL), 50,110 ปอนด์ 

ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท B และ C

ลักษณะเด่น : คุณสมบัติของก๊าซและระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide System) ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่นำไฟฟ้า ดังนั้นจึงเป็นก๊าซที่เหมาะสมกับการดับเพลิง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) มีน้ำหนักมากกว่าอากาศ 1.5 เท่า โดยหลักการดับเพลิงคือการทำให้ปริมาณของก๊าซออกซิเจนหรือปริมาณไอของเชื้อเพลิงในอากาศลดลงจนถึงจุดที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ประโยชน์ในการดับเพลิงมีสูตรทางเคมีว่า CO2 โดยปกติอากาศที่เราใช้ในการหายใจประกอบด้วย ออกซิเจน 21% ไนโตรเจน 79% คาร์บอนไดออกไซด์ 0.03% ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีหลายสถานะโดยเฉพาะสถานะก๊าซ ซึ่งเป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เมื่อมีการฉีดหรือมีการรั่วของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในห้องที่มีคนทำงานอยู่ในปริมาณมากพอ

AFFF 3-6% EXTINGUISHER

ถังดับเพลิงโฟม

ขนาด 10, 15,20, 50,ปอนด์ 

ถังดับเพลิงชนิดโฟม AFFF 3-6% 

เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A และ B

ลักษณะเด่น : เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว อเนกประสงค์แบบอัดแรงดันไว้ภายในเป็นน้ำยาชนิด AFFF (Aqueous Film Foaming Foam) อีกทางเลือกหนึ่งของการดับเพลิงเบื้องต้น เหมาะสำหรับดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภท A และ B ได้แก่ ผ้า ไม้ กระดาษ น้ำ มัน ไขมัน สารเหลวไวไฟเมื่อฉีดน้ำยาลงบนไฟ ฟองโฟมจะปกคลุมผิวหน้าของเชื้อเพลิง ป้องกันเชื้อเพลิงไม่ให้สัมผัสกับอากาศ ทำให้ไฟดับลง และไม่ลุกไหม้ต่อไป ตัวถังทำจากสแตนเลสอย่างดี ไม่เป็นสนิม ทนต่อสภาวะอากาศร้อน กรด ด่าง และความชื้น เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป ทั้งบ้านพักอาศัย, อาคารสำนักงาน,คลังสินค้า, ห้องเก็บสารเคมี, โรงงานอุตสาหกรรม วิธีใช้และบำรุงรักษา เครื่องดับเพลิงทุกถังจะมีมาตรวัดแรงดัน (pressure gauge) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงได้ ด้วยตัวเอง โดยสังเกตจากหน้าปัด ถ้าเข็มอยู่ในบริเวณพื้นที่สีเขียวแสดงว่าเครื่องอยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน ห้ามใช้ดับไฟฟ้าโดยเด็ดขาด เมื่อใช้งานแล้วควรส่งให้บริษัทฯ อัดบรรจุใหม่ทันที

AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHER

ถังดับเพลิงออโต้เมตริก

ขนาด 10 ปอนด์ 

ถังดับเพลิงชนิดออโต้เมติกสปริงเกอร์ ผงเคมีแห้งและน้ำยาเหลวระเหย 

ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A, B และ C

ลักษณะเด่น : ดับเพลิงได้เองเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยที่ไม่มีคนอยู่ลักษณะการทำงาน เมื่อเครื่องได้รับความร้อนถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้ หัวฉีดน้ำยาดับเพลิงจะทำงานอัตโนมัติทันทีซึ่งอุณหภูมิที่กำหนดให้หัวฉีดทำงานอัตโนมัติ คือ 68 C(155 F) ติดตั้งสะดวกบริเวณเพดาน โดยความสูงในการติดตั้ง ไม่ควรเกิน 3 เมตรจากวัสดุเชื้อเพลิง ควบคุมพื้นที่ 12 ตารางเมตร เหมาะสำหรับติดตั้งในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึง ความสามารถในการดับไฟ CLASS A วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง และพลาสติก CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน จารบี สารไวไฟทุกชนิด และแก๊สติดไฟต่าง ๆ CLASS C วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า เช่นไฟฟ้าลัดวงจร