น้ำยาดับเพลิงโฟมชนิดเข้มข้น NATIONAL FOAM - Centurion 3% Aqueous Film Forming Foam Environmentally Responsible Foam Concentrate

สำหรับดับเพลิงเปลวไฟที่เกิดจากสารประกอบ Hydrocarbon เช่น น้ำมันดิบ เบนซิน เชื้อเพลิงปิโตรเลียม เป็นต้น แต่ไม่เหมาะกับไฟที่เกิดจากสารที่มีตัวทำละลาย (Polar solvent) เป็นส่วนประกอบ เช่น ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ 

มี 2 ขนาด ให้เลือกใช้5 ยูเอสแกลลอน (19 ลิตร)* 55 ยูเอสแกลลอน (208 ลิตร) 

Approvals and Listings: - Underwriters Laboratories, Inc. (UL) - Underwriters' Laboratories of Canada (ULC)


น้ำยาดับเพลิงโฟมชนิดเข้มข้น NATIONAL FOAM CENTURION 3% Alcohal Resistant Aqueous Film Forming Foam (AR-AFFF) Environmentally Responsible Foam Concentrate

สำหรับดับเพลิงเปลวไฟที่เกิดจากสารประกอบ Hydrocarbon เช่น น้ำมันดิบ เบนซิน เชื้อเพลิงปิโตรเลียม เป็นต้น และเพลิงที่เกิดจากสารที่มีตัวทำละลาย (Polar solvent) เป็นส่วนประกอบ เช่น ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ กาว น้ำมันสน หรือ สารเคมีอื่นๆ ที่ลุกติดไฟได้ แต่มีส่วนประกอบของน้ำเป็นตัวทำละลายอยู่ โดยการใช้งานจะผสมความเข้มข้นของน้ำยาโฟมที่อัตราเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเพลิงที่เกิดจากสารประเภทใด ใช้อัตราที่ 3% คือ น้ำยาโฟม 3 ส่วน ผสมน้ำ 97 ส่วน สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากสาร Hydrocarbon และเพลิงที่เกิดจากสารเคมีที่มีตัวทำละลายเป็นส่วนประกอบ (Polar Solvents) เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ใช้อุปกรณ์โฟมแบบ Fixed ที่ความเข้มข้น 3% เพื่อจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ในการใช้งาน

มี 2 ขนาดให้เลือกใช้ * 5 US gallon (19 litres) * 55 US gallon (208 litres)

Approvals and Listings: - Underwriters Laboratories, Inc. (UL) - Underwriters' Laboratories of Canada (ULC)


น้ำยาดับเพลิงโฟมชนิดเข้มข้น NATIONAL FOAM Centurion 3%/6% is an Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam (AR-AFFF) Environmentally Responsible Foam Concentrate

สำหรับดับเพลิงเปลวไฟที่เกิดจากสารประกอบ Hydrocarbon เช่น น้ำมันดิบ เบนซิน เชื้อเพลิงปิโตรเลียม เป็นต้น และเพลิงที่เกิดจากสารที่มีตัวทำละลาย (Polar solvent) เป็นส่วนประกอบ เช่น ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โดยจะต้องปรับใช้ความเข้มข้นของปริมาณ์น้ำยาโฟมที่แตกต่างกัน ใช้อัตราที่ 3% คือ น้ำยาโฟม 3 ส่วน ผสมน้ำ 97 ส่วน สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากสาร Hydrocarbon ใช้อัตราที่ 6% คือ น้ำยาโฟม 6 ส่วน ผสมน้ำ 94 ส่วน สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากสารเคมีที่มีตัวทำละลายเป็นส่วนประกอบ (Polar Solvents)

มี 2 ขนาด ให้เลือกใช้ * 5 ยูเอสแกลลอน (19 ลิตร) * 55 ยูเอสแกลลอน (208 ลิตร)

Approvals and Listings: - Underwriters Laboratories, Inc. (UL) - Underwriters' Laboratories of Canada (ULC)


น้ำยาดับเพลิงโฟมชนิดเข้มข้น AFFF 3% ยี่ห้อ IFP UNILIGHT

สามารถใช้ในการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวจำพวก Hydrocarbon Fire ได้ สามารถใช้ดับเพลิงจากน้ำมันเบนซินได้ สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันดีเซลได้ - สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันเตาได้ - สามรถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากไขมันต่างๆได้ คุณลักษณะทางวิชาการ มีค่าความถ่วงจำเพาะ @25 C๐ เท่ากับ 1.00-1.04 -มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.0-8.0 มีค่าความเข้มชั้น ( VISCOSITY) เท่ากับ 10 CST ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและสามารถกำจัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียได้ ได้รับรองจากสถาบัน UL จากประเทศอเมริกา การใช้งาน สามารถใช้งานได้กับระบบฉีดทั่วไป สามารถใส่กับรถโมบายโฟมได้ สามkรถใช้กับระบบสปิงเกอร์ได้


ชุดรถเข็นน้ำยาโฟมดับเพลิงเข้มข้น  (Mobile Foam Unit) พร้อมอุปกรณ์ ตรา เอสอาร์ไอ (SRI) FEX161          

ใช้สำหรับใช้ในการดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวไวไฟ (Flammable liquid) และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  เหมาะสำหรีบติดตั้งประจำโกดังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  โรงงานผลิตยาง  โรงงานผลิตสี  โรงงานผลิตน้ำมันพืช  เป็นต้น  ชุดประกอบด้วย 1. ถังบรรจุน้ำยาโฟมเข้มข้น (Foam Concentrated) ทำด้วยไฟเบอร์กลาส  ขนาดความจุ 120 ลิตร มีช่องเติมน้ำยาขนาดใหญ่ พร้อมฝาปิด 1 ใบ

2. หัวผสมน้ำยาโฟม (Inductor) อัตราการจ่าย 250 ลิตร/นาที  มีที่ปรับอัตราส่วนผสม 3% หรือ 6% พร้อมสายชักน้ำยา (Pickup Tube) 1 ตัว

3. มีวาล์วควบคุม แบบบอลวาล์ว 2" 1 ตัว

4. สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 1-3/4 นิ้ว (45มม.) ยาว 15 เมตร พร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็วอลูมิเนียมตามแบบ มาตรฐาน BS336 2 เส้น

5. หัวฉีดน้ำยาโฟม (Low Expansion Branchpipe) มีอัตราการฉีด 250 ลิตร/นาที  มีช่องให้อากาศเข้าผสมเพื่อทำให้เกิดฟอง  1 อัน