"หมวดชุดดับเพลิง" (FIRE FIGHTING SUIT) 

คุณสมบัติของชุดดับเพลิง มาตรฐาน NFPA 1971 มาตรฐาน NFPA 1971 เป็นข้อกำหนดคุณสมบัติของชุดดับเพลิงอาคาร (Structural Fire Fighting) และชุดดับเพลิงระยะประชิด(Proximity Fire Fighting) รวมส่วนที่นอกเหนือจากเสื้อและกางเกง (Garments) สำหรับชุดทั้งสองประเภท ได้แก่ หมวก (Helmet) ถุงมือ (Gloves) รองเท้าบู้ท (Footwear) ที่คลุมศีรษะเย็บติดกับส่วนอื่น (Hood Interface) และข้อมือ เสื้อ มีห่วงคล้องนิ้ว (Wristlets Interface) รวมถึงข้อกำหนดที่เป็นทางเลือก (ไม่บังคับ) สำหรับชุดดับเพลิงใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการคุกคามด้วยสารเคมี ชีวภาพ รังสี และนิวเคลียร์(CBRN) ของกลุ่มก่อการร้าย แต่ในที่นี้ขอเสนอข้อกำหนดเฉพาะเสื้อและกางเกง (Garments)

ชุดดับเพลิงภายนอกอาคารมีให้เลือก 2 แบบ

แบบที่ 1 

- เสื้อพร้อมกางเกงดับเพลิง ชนิดผ้าใบ (สีส้ม) มีซับใน กระดุมแบบขอสับ พร้อมแถบสะท้อนแสง

 - หมวกดับเพลิง (สีดำ) ทำด้วยไฟเบอร์กล๊าส พร้อมกำบังหน้า

 - ถุงมือหนังชาร์มัว แบบยาวสีดำ

 - รองเท้าดับเพลิง MT ชนิดพื้นและหัวเสริมเหล็กกันตะปู ภายในบุผ้าสักหลาด

 แบบที่ 2 

- เสื้อคลุมดับเพลิง ความยาว 42 นิ้ว มีแถบสะท้อนแสง มี(สีส้ม,เหลือง)

 - หมวกดับเพลิง (สีดำ) ทำด้วยไฟเบอร์กล๊าส พร้อมกำบังหน้า

 - ถุงมือหนังชาร์มัว แบบยาวสีดำ

 - รองเท้าดับเพลิง MT ชนิดพื้นและหัวเสริมเหล็กกันตะปู ภายในบุผ้า

ชุดดับเพลิงในอาคาร ผ้า Nomex สีเหลืองมาตรฐาน EN 469ชุดดับเพลิงในอาคาร ผ้า Nomex สีเหลือง  (ตามมาตรฐาน EN 469)

1.1 เสื้อดับเพลิงเป็นผ้าสีเหลือง ตัดเย็บจากผ้าทอสังเคราะห์รวม 3 ชั้น สามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 180 ± 5 องศาเซลเซียส โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ผ้าชั้นอก (Outer Shell) ทำจากเส้นใย 93% Nomex, 5% Kevlar, 2% P-140 ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ออนซ์ และสามารถป้องกันเปลวไฟได้ 

 - ผ้าชั้นกลาง (Moisture Barrier) ทำจากวัสดุ FR PTFE+Aramid ช่วยป้องกันน้ำและไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ออนซ์ ช่วยป้องกันน้ำและไอน้ำ และสามารถระบายความร้อนได้

- ผ้าชั้นใน (Thermal Barrier) ทำจากเส้นใย Aramid เย็บปิดทับด้วยผ้า Aramid+FR Cellulos ช่วยป้องกันและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้งความร้อนและความเย็น 

 - มีกระเป๋าเสื้อด้านหน้า 2 ใบ บริเวณชายเสื้อ พร้อมฝาปิดกันน้ำเข้า 

- มีกระเป๋าสำหรับใส่วิทยุสื่อสาร 1 ใบ บริเวณอกซ้ายพร้อมฝาปิดกันน้ำเข้าและมีที่คล้องไมค์อยู่เหนือบริเวณกระเป๋า 

- ปกคอเสื้อใช้วัสดุไม่น้อยกว่า 3 ชั้น สามารถปิดรอบลำคอได้ตลอดยึดด้วยแถบติดหรือกระกระดุม มีความสูงของคอปกไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 

 - สาบด้านในของเสื้อมีแถบตีนตุ๊กแก (Velcro) ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว - ด้านในของสาบเสื้อ เย็บติดด้วยซิบตลอดแนวความยาวของสาบเสื้อ 

- ปลายแขนด้านในเย็บติดด้วยผ้าแบบยืดสำหรับรัดข้อมือ 

- เสริมวัสดุบริเวณศอกทั้งสองข้าง เพื่อเพิ่มความทนทานในการใช้งาน 

- มีแถบสะท้อนแสง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว สีเหลือง-เทา ในบริเวณ ดังนี้ 1) บริเวณรอบแขนเสื้อ ทั้ง 2 ข้าง จำนวนแถบไม่น้อยกว่า 2 ชั้น 2) บริเวณตัวเสื้อ จำนวนแถบไม่น้อยกว่า 3 ชั้น 

1.2 กางเกงดับเพลิง ตัดเย็บจากผ้าทอสังเคราะห์รวม 3 ชั้น แบบเดียวกับเสื้อดับเพลิง สามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 180 ± 5 องศาเซลเซียส โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- กางเกงมีสาบบริเวณเป้ากางเกง เย็บติดด้วยซิบชนิดเดียวกันกับตัวเสื้อ มีแถบตีนตุ๊กแก (Velcro) ปิดทับ 

- สายเอี้ยมรั่งบ่า (Suspender) ขนาดความกว้างสายไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้วมีคุณสมบัติไม่ยืดง่าย แบบยึดกับตัวกางเกง 

- มีกระเป๋าด้านข้างกางเกง 2 ข้าง พร้อมฝาปิดกันน้ำเข้า 

- มีแถบสะท้อนแสง แบบเดียวกับตัวเสื้อ บริเวณปลายขากางเกงทั้งสองข้าง จำนวนแถบไม่น้อยกว่า 2 ชั้น 

- เสริมวัสดุบริเวณหัวเข่าทั้งสองข้าง เพื่อเพิ่มความทนทานในการใช้งาน 

1.3 ชุดดับเพลิงเป็นไปตามมาตรฐาน EN 469 

ชุดดับเพลิงในอาคาร ผ้า Nomex สีส้มมาตรฐาน EN 469ชุดดับเพลิงในอาคารผ้า Nomex สีส้ม (มาตรฐาน EN 469)

1.1 เสื้อดับเพลิงเป็นผ้าสีส้ม ตัดเย็บจากผ้าทอสังเคราะห์รวม 3 ชั้น ได้รับรองมาตรฐาน EN 469: 2005/A1: 2006+AC:2006 ระดับการทดสอบผ่านระดับไม่ต่ำกว่า Xf2 Xr2 Y2 Z2 จาก BTTG ประเทศอังกฤษ โดยแนบเอกสารรับรองประกอบการพิจาณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผ้าชั้นอก (Outer Shell) ทำจากเส้นใย 93% Nomex, 5% Kevlar, 2% P140 (Nomex IIIA) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ออนซ์ และสามารถป้องกันเปลวไฟได้/กันไฟลาม

- ผ้าชั้นกลาง (Moisture Barrier) ทำจากวัสดุ Nomex / Kevlar เคลือบด้วย PTFE ช่วยป้องกันน้ำและไอน้ำและระบายอากาศได้ดี และสามารถระบายความร้อนได้

- ผ้าชั้นใน (Thermal Barrier) ทำจากเส้นใย Nomex / Kevlar เย็บปิดทับด้วยผ้า Nomex / FR Viscose ช่วยป้องกันและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้งความร้อนและความเย็น 

- มีกระเป๋าเสื้อด้านหน้า 2 ใบ บริเวณชายเสื้อ พร้อมฝาปิดกันน้ำเข้า 

- มีกระเป๋าสำหรับใส่วิทยุสื่อสาร 1 ใบ บริเวณอกซ้ายพร้อมฝาปิดกันน้ำเข้าและมีที่คล้องไมค์อยู่เหนือบริเวณกระเป๋า 

- ปกคอเสื้อใช้วัสดุไม่น้อยกว่า 3 ชั้น สามารถปิดรอบลำคอได้ตลอดยึดด้วยแถบติดหรือกระกระดุม มีความสูงของคอปกไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 

- สาบด้านในของเสื้อมีแถบตีนตุ๊กแก (Velcro) ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว - ด้านในของสาบเสื้อ เย็บติดด้วยซิบตลอดแนวความยาวของสาบเสื้อ 

- ปลายแขนด้านในเย็บติดด้วยผ้าแบบยืดสำหรับรัดข้อมือ มีสายรัดนิ้วโป้งทำจากผ้า Nomex 

- มีแถบสะท้อนแสง ยี่ห้อ 3M ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว สีเหลือง-เทา ในบริเวณ ดังนี้

1) บริเวณรอบแขนเสื้อ ทั้ง 2 ข้าง จำนวนแถบไม่น้อยกว่า 2 ชั้น 

2) บริเวณตัวเสื้อ แถบสะท้อนที่ตัวเสื้อ มีแถบด้านบนขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และด้านล่างมีแถบขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ด้านหลังของตัวเสื้อเสริมแถบแนวตั้งขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ด้านซ้ายขวาของตัวเสื้อ

1.2 กางเกงดับเพลิง ตัดเย็บจากผ้าทอสังเคราะห์รวม 3 ชั้น แบบเดียวกับเสื้อดับเพลิง ได้รับรองมาตรฐาน EN 469: 2005/A1: 2006+AC:2006 ระดับการทดสอบผ่านระดับไม่ต่ำกว่า Xf2 Xr2 Y2 Z2 จาก BTTG ประเทศอังกฤษ โดยแนบเอกสารรับรองประกอบการพิจาณา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- กางเกงมีสาบบริเวณเป้ากางเกง เย็บติดด้วยซิบชนิดเดียวกันกับตัวเสื้อ มีแถบตีนตุ๊กแก (Velcro) ปิดทับ 

- สายเอี้ยมรั่งบ่า (Suspender) ขนาดความกว้างสายไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้วมีคุณสมบัติไม่ยืดง่าย แบบยึดกับตัวกางเกง 

- มีกระเป๋าด้านข้างกางเกง 2 ข้าง พร้อมฝาปิดกันน้ำเข้า 

- มีแถบสะท้อนแสง แบบเดียวกับตัวเสื้อ บริเวณปลายขากางเกงทั้งสองข้าง จำนวนแถบไม่น้อยกว่า 2 ชั้น 

- บริเวณหัวเข่าของกางเกงเสริมผ้าชั้นนอกทำด้วย Nomex เป็นสีเดียวกับตัวชุด เพื่อเพิ่มความทนทานในการใช้งาน

ชุดดับเพลิง ผ้า Aramid สีกากีมาตรฐาน EN 469
ชุดดับเพลิงในอาคาร (มาตรฐาน EN 469)

1.1 เสื้อดับเพลิงเป็นผ้าสีกากี ตัดเย็บจากผ้าทอสังเคราะห์รวม 3 ชั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผ้าชั้นอก (Outer Shell) ทำจากเส้นใย 93% Meta Aramid, 5% Para Aramid, 2% Antistatic ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ออนซ์ และสามารถป้องกันเปลวไฟได้ - ผ้าชั้นกลาง (Moisture Barrier) ทำจากวัสดุ 80% Meta Aramid, 20% Para Aramid เคลือบด้วย PTFE ช่วยป้องกันน้ำและไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ออนซ์ ช่วยป้องกันน้ำและไอน้ำ และสามารถระบายความร้อนได้

- ผ้าชั้นใน (Thermal Barrier) ทำจากเส้นใย 80% Meta Aramid, 20% Para Aramid เย็บปิดทับด้วยผ้า 50% Aramid / 50% FR viscose ช่วยป้องกันและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้งความร้อนและความเย็น

- มีกระเป๋าเสื้อด้านหน้า 2 ใบ บริเวณชายเสื้อ พร้อมฝาปิด

- มีกระเป๋าสำหรับใส่วิทยุสื่อสาร 1 ใบ บริเวณอกซ้าย

- ปกคอเสื้อใช้วัสดุไม่น้อยกว่า 3 ชั้น สามารถปิดรอบลำคอได้ตลอดยึดด้วยแถบติด มีความสูงของคอปกไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

 - สาบด้านในของเสื้อมีแถบตีนตุ๊กแก (Velcro) ขนาดความกว้างประมาณ 1 นิ้ว - ด้านในของสาบเสื้อ เย็บติดด้วยซิบตลอดแนวความยาวของสาบเสื้อ - ปลายแขนด้านในเย็บติดด้วยผ้าแบบยืดสำหรับรัดข้อมือ

- มีวัสดุกันน้ำเข้าภายในบริเวณปลายแขนทั้งสองข้าง

- ปลายแขนเสื้อเสริมวัสดุทำจากหนัง เพื่อความทนทานต่อการใช้งาน

- เสริมวัสดุบริเวณศอกทั้งสองข้าง ทำจาก Aramid เพื่อเพิ่มความทนทานในการใช้งาน

- มีสาย DRD ด้านหลัง สำหรับการช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน

 - มีแถบสะท้อนแสง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว สีเหลือง-เทา แบบมีรูระบายอากาศ ในบริเวณ ดังนี้ 1) บริเวณรอบแขนเสื้อ ทั้ง 2 ข้าง จำนวนแถบไม่น้อยกว่า 2 ชั้น 2) บริเวณตัวเสื้อ จำนวนแถบไม่น้อยกว่า 2 ชั้น และด้านหลังของตัวเสื้อมีแถบสะท้อนแสงแนวตั้งของทั้งสองข้างซ้ายและขวาของตัวเสื้อ

1.2 กางเกงดับเพลิง ตัดเย็บจากผ้าทอสังเคราะห์รวม 3 ชั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 - กางเกงมีสาบบริเวณเป้ากางเกง เย็บติดด้วยซิบชนิดเดียวกันกับตัวเสื้อ มีแถบตีนตุ๊กแก (Velcro) ปิดทับ

- สายเอี้ยมรั่งบ่า (Suspender) ทำจากผ้า Aramid ขนาดความกว้างสายไม่น้อยกว่า 2 นิ้วมีคุณสมบัติไม่ยืดง่าย แบบยึดกับตัวกางเกง

 - มีกระเป๋าด้านข้างกางเกง 2 ข้าง พร้อมฝาปิด

- มีแถบสะท้อนแสงแบบมีรูระบายอากาศ แบบเดียวกับตัวเสื้อ บริเวณปลายขากางเกงทั้งสองข้าง และติดแถบสะท้อนบริเวณกระเป๋ากางเกงด้านข้างทั้งสองข้าง

 - ปลายขากางเกงเสริมวัสดุทำจากหนัง เพื่อความทนทานต่อการใช้งาน

- เสริมวัสดุบริเวณหัวเข่าทั้งสองข้าง ทำจาก Aramid เพื่อเพิ่มความทนทานในการใช้งาน

1.3 ชุดดับเพลิงต้องได้รับการรับรองผ่านมาตรฐานสากล เช่น EN 469

ชุดดับเพลิง ผ้า FR COTTONชุดดับเพลิง ผ้า FR COTTON

1.1 เสื้อดับเพลิงเป็นผ้าสีน้ำเงิน ตัดเย็บจากผ้าทอสังเคราะห์รวม 3 ชั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผ้าชั้นนอกทำจากผ้า FR cotton (100% cotton fire retardant) ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN ISO 11612 และ EN ISO 11611 ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ออนซ์ และสามารถป้องกันเปลวไฟได้ ไม่น้อยกว่า 180 องศา โดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน

- ผ้าชั้นกลาง (Moisture Barrier) ทำจากวัสดุผ้า cotton เคลือบด้วย PTFE ช่วยป้องกันน้ำและไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ออนซ์ ช่วยป้องกันน้ำและไอน้ำ และสามารถระบายความร้อนได้

- ผ้าชั้นใน (Thermal Barrier) ทำจากวัสดุคาร์บอนสักหลาด (Carbon felt) เย็บปิดทับด้วยผ้าซับในอีกชั้นหนึ่ง ช่วยป้องกันและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้งความร้อนและความเย็น

- มีกระเป๋าเสื้อด้านหน้า 2 ใบ บริเวณชายเสื้อ พร้อมฝาปิด

- มีกระเป๋าสำหรับใส่วิทยุสื่อสาร 1 ใบ บริเวณอกซ้าย

- ปกคอเสื้อใช้วัสดุไม่น้อยกว่า 2 ชั้น สามารถปิดรอบลำคอได้ตลอดยึดด้วยแถบติด มีความสูงของคอปกไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

 - สาบด้านในของเสื้อมีแถบตีนตุ๊กแก (Velcro) ขนาดความกว้างประมาณ 1 นิ้ว

 - ด้านในของสาบเสื้อ เย็บติดด้วยซิบตลอดแนวความยาวของสาบเสื้อ

- ปลายแขนด้านในเย็บติดด้วยผ้าแบบยืดสำหรับรัดข้อมือ

- ปลายแขนเสื้อเสริมวัสดุทำจากหนัง เพื่อความทนทานต่อการใช้งาน

- เสริมวัสดุบริเวณศอกทั้งสองข้าง ทำจาก Aramid เพื่อเพิ่มความทนทานในการใช้งาน

 - มีแถบสะท้อนแสง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว สีเหลือง-เทา ในบริเวณ ดังนี้

 1) บริเวณรอบแขนเสื้อ ทั้ง 2 ข้าง

 2) บริเวณตัวเสื้อ จำนวนแถบไม่น้อยกว่า 2 ชั้น และด้านหลังของตัวเสื้อมีแถบสะท้อนแสงแนวตั้งของทั้งสองข้างซ้ายและขวาของตัวเสื้อ

1.2 กางเกงดับเพลิง ตัดเย็บจากผ้าทอสังเคราะห์รวม 3 ชั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 - กางเกงมีสาบบริเวณเป้ากางเกง มีแถบตีนตุ๊กแก (Velcro) ปิดทับ

- สายเอี้ยมรั่งบ่า (Suspender) ทำจากผ้า Aramid ขนาดความกว้างสายไม่น้อยกว่า 2 นิ้วมีคุณสมบัติไม่ยืดง่าย แบบยึดกับตัวกางเกง

 - มีกระเป๋าด้านข้างกางเกง 2 ข้าง พร้อมฝาปิด

- มีแถบสะท้อนแสงแบบเดียวกับตัวเสื้อ บริเวณปลายขากางเกงทั้งสองข้าง

- ปลายขากางเกงเสริมวัสดุทำจากหนัง เพื่อความทนทานต่อการใช้งาน

- เสริมวัสดุบริเวณหัวเข่าทั้งสองข้าง ทำจาก Aramid เพื่อเพิ่มความทนทานในการใช้งาน

หมวกดับเพลิงเต็มใบ หน้ากาก 2 ชั้นมาตรฐาน EN 443หมวกดับเพลิงเต็มใบ หน้ากาก 2 ชั้น

- เปลือกหมวก วัสดุทำจากเทอร์โมพลาสติกทนแรงกระแทก และความร้อนได้ดี 

- ด้านในมีชั้นรองกันกระแทก สวมใส่สบาย

- กระจกหน้าสีเข้ม(ชา) ทำจากโพลีคาร์บอเนตใส ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ป้องกันสะเก็ด / ความร้อน

- ภายในหมวกเสริมโฟมกันกระแทกอย่างดี

- มีตัวปรับระดับด้านหลังภายนอกของตัวหมวก เพื่อความสะดวกในปรับระดับ

- มาพร้อม ผ้าคลุมต้นคอด้านหลัง 

- สามารถยืดติดหน้ากากช่วยหายใจแบบสวมเร็วได้

- เป็นไปตามมาตรฐาน EN 443

ฮูดดับเพลิงมาตรฐาน DIN EN 13911 : 2004


ฮูดดับเพลิง สีขาว ผ้า Aramid

- ผ้า Aramid 50% FR Visose 50% สองชั้น

- ความยาววัดจากปลายบนถึงปลายล่างสุดประมาณ 18 นิ้ว

- ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน DIN EN 13911 : 2004

ถุงมือดับเพลิง มาตรฐาน EN 659


ถุงมือดับเพลิง มาตรฐาน EN 659

- วัสดุ ทำจากหนังทนความร้อนได้ ฉนวนกันความร้อนทำด้วยเคฟลาร์ พร้อมชั้นกันน้ำ และเคฟลาร์ส่วนปลายข้อมือ

- คุณสมบัติ ทนไฟ กันน้ำ ทนต่อการบาดและการเจาะ ใช้งานในอุณหภูมิสูง

- ความยาวรวมประมาณ 28 ซม.

- รับรองมาตรฐาน EN 659 / EN 420 / EN 407 / EN 388

- ขนาด Free size

รองเท้าดับเพลิงมาตรฐาน EN 15090 : 201 (Fire boots) ยี่ห้อ ST


รองเท้าดับเพลิง (Fire boots) ยี่ห้อ ST 

- รองเท้าดับเพลิงชนิดมีหูหิ้วทำด้วยวัสดุยางสังเคราะห์ กันน้ำ ความสูงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว วัดจากพื้นรองเท้า ถึงหูหิ้ว

- คุณสมบัติ ป้องกันการสิ่งมีคมและการเจาะทะลุ (พื้นรองเท้า) ทนไฟ ป้องกันอุณหภูมิความร้อน ป้องกันกระแสไฟฟ้า ทนต่อน้ำมัน กันลื่น ทนกรดและด่าง

- เสริมเหล็กกันกระแทกบริเวณครอบส่วนหัวของรองเท้า

- เสริมเหล็กป้องกันการแทงทะลุบริเวณพื้นของรองเท้า

- น้ำหนักประมาณ 3 - 3.5 กิโลกรัม ต่อคู่

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN 15090 : 2012 (มาตรฐานสำหรับรองเท้าสำหรับงานดับเพลิงและกู้ภัย)

- ขนาด 41"-45"