ชุดดับเพลิง

 ชุดดับเพลิง (FIRE FIGHTING SUIT) 

คุณสมบัติของชุดดับเพลิง มาตรฐาน NFPA 1971 มาตรฐาน NFPA 1971 เป็นข้อกำหนดคุณสมบัติของชุดดับเพลิงอาคาร (Structural Fire Fighting) และชุดดับเพลิงระยะประชิด(Proximity Fire Fighting) รวมส่วนที่นอกเหนือจากเสื้อและกางเกง (Garments) สำหรับชุดทั้งสองประเภท ได้แก่ หมวก (Helmet) ถุงมือ (Gloves) รองเท้าบู้ท (Footwear) ที่คลุมศีรษะเย็บติดกับส่วนอื่น (Hood Interface) และข้อมือ เสื้อ มีห่วงคล้องนิ้ว (Wristlets Interface) รวมถึงข้อกำหนดที่เป็นทางเลือก (ไม่บังคับ) สำหรับชุดดับเพลิงใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการคุกคามด้วยสารเคมี ชีวภาพ รังสี และนิวเคลียร์(CBRN) ของกลุ่มก่อการร้าย แต่ในที่นี้ขอเสนอข้อกำหนดเฉพาะเสื้อและกางเกง (Garments)


ชุดอลูมิไนซ์

 ชุดอลูมิไนซ์ ทนความร้อน 2,000 อาศาเซียลเซียส 

ชุดกันความร้อน, สะท้อนรังสีความร้อน เหมาะกับงานที่ต้องเผชิญกับความร้อน เช่นเตาหลอม งานดับเพลิง ตัวผ้านำเข้าจากอเมริกา ได้รับมาตรฐาน Z871 ANSI ตัดเย็บด้วยด้ายกันความร้อน

ประกอบด้วย

1. เสื้อ-กางเกงอลูมิไนซ์

2. หมวก hood with clear gold face shield

3. ถุงมืออลูมิไนซ์ Kevlar glove 14" long

4. ตัวหุ้มรองเท้า